Side 1

Hvornår har du sidst forbedret dit arkivsystem...


...og hvor tit oplever du, at de sædvanlige arkiveringssystemer ikke kan nå at tilpasse sig hverdagen hurtigt nok.

Fordelen ved EuroFile er, at du ikke skal opbygge systemet forfra i utide, men frit kan opdele, underopdele, omordne og udskifte i et ringbind.

Dette ene faneblad kan kombineres på alle tænkelige måder, og dermed både erstatte og supplere alle fane- og skillebladssystemer.

F.eks.:

Som underopdeling i et alfabet – under P: Pallesen, Petersen og Poulsen.

Eller:

Brug fanerne, der stikker opad, hvis du bruger plastlommer, der normalt skjuler faneinddelingen.

BEMÆRK!


EuroFile kan benyttes i både skrivemaskiner, printer og kopimaskiner. Derved kan du selv fremstille dine manualer.

EuroFile er et dansk kvalitetsprodukt, der er fremstillet af det bedste karton, og er ikke til skade for miljøet.

På de følgende sider beskrives nogle af de mange muligheder, der er i det fleksible skilleblads-, arkiverings-, og informationssystem, hvor løsningen på ethvert behov er i eet og samme faneblad.   1   2   3   4   5   6   >>


Tilbage til forsiden