Side 3

Vend og drej fanen


De symmetriske inddelinger er et godt udgangspunkt, når man starter med at benytte EuroFile til marketing af hovedinddelinger eller underinddelinger.

Men fordelen ved EuroFile er netop, at man kan lave sine egne individuelle inddelinger.

Ønsker man f.eks. en underinddeling i et alfabet – under P: Pallesen, Petersen og Poulsen - vil det ikke altid være en fordel at indsætte underinddelingen ud fra de symmetirske inddelinger, hvor fanen starter øverst eller nederst. Underinddelingen kan nemlig derved skjule en hovedinddeling. Det sker især, hvis der ikke er så meget papir imellem inddelingerne.

Den nemmeste måde vil være at tage et faneblad (vende og dreje det) så man får fanen, hvor man ønsker den.

Forandres tingene hen ad vejen, rykker man blot op eller ned på de enkelte faneblade (elevatorkørsel – se næste side) for at få en ny placering.

Man kan lade systemet vokse, efterhånden som tingene udvikler sig, og omordne/udskifte efter behov. Derved undgår man halvfyldte ringbind.

EuroFile giver alle muligheder for kreative løsninger. Man kan arbejde med hovedgrupper, mellemgrupper og undergrupper ganske efter behov og på en overskuelig måde.<<   1   2   3   4   5   6   >>


Tilbage til forsiden